22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

Krizové situace

Poskytování informací - zákonná úprava

V případě vzniku mimořádné události získá občan informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva na Městském úřadě na základě:

 • § 21 odst. 3 zákona č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): "Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení."
 • § 15 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: "Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení."

Varianty mimořádných událostí 
1. Požár
2. Povodně
3. Dopravní nehody - hromadné autohavárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy
4. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity
5. Sesuvy půdy a svahové pohyby
6. Úniky nebezpečných škodlivin, radioaktivní zamoření
7. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat
8. Terorismus, ozbrojené konflikty

Krizová situace
... mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo stav válečný (tj. "krizové stavy").
Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek IZS.
 

Varování a vyrozumění obyvatelstva
Pro vyhlášení poplachu jsou používány ve městě elektronické sirény s možností spuštění signálů CO, PO a mluveného slova. A to centrálně či po jednotlivých sirénách dle místní potřeby. Dále je obyvatelstvo varováno pomocí místního TV infokanálu a pomocí rozhlasového zařízení zásahových vozidel Policie ČR, Městské policie a hasičů.

Varovný signál
V ČR je jeden "varovný signál" - kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Kromě "varovného signálu" všeobecné výstrahy je ještě signál - Požární poplach, který se vyhlašuje za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Tvar signálu pro vyhlášení požárního poplachu je 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto a 25 vteřin zapnuto. Nebo akustické tóny ve znění " HO - ŘÍ " nepřetržitě po dobu trvání 1 minuty.

Evakuace a ukrytí obyvatelstva
Níže uvedené pokyny neplatí pro cvičné spuštění sirén (vždy je na to upozorněno před spuštěním) a pro vyhlášení požárního poplachu.
Když zazní siréna ukryjte se v nejbližší budově, pro bezpečnost zavřete okna a dveře. Informace o tom, co se stalo (proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo) se dozvíte z mluveného slova sirén, rozhlasu vozů Policie ČR, Městské policie a hasičů. Veškeré informace budou též zveřejněny v místním TV infokanálu.
Dále postupujte dle informací Vám sdělených.

Když bude nařízena evakuace

 • vezměte si nouzové zavazadlo a co nejrychleji opusťte ohrožený prostor (přesuňte se do určeného shromaždiště, které bude včas zveřejněno). Respektujte nařízený způsob evakuace.
   
 • bude -li povoleno použití vlastních vozidel, snažte se vozidlo plně obsadit a řiďte se dopravními pokyny policie.

Když bude nařízena evakuace

 • štítek se jménem a adresou
 • osobní doklady, peníze, cennosti
 • osobní léky
 • základní trvanlivé potraviny na 3 dny (dobře zabalené) ,pitnou vodu, jídelní příbor a misku
 • toaletní a hygienické potřeby
 • náhradní oděv a obuv
 • předměty denní potřeby - nůž, bateriová svítilna(nebo sirky a svíčku), přikrývka
   

Obecné zásady chování při krizové situaci
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte informaci co nejdříve záchranářům
 

Hasiči 150
Městská policie 156
Policie ČR 158
Záchranná služba první pomoci 155
Jednotná evropská linka tísňového volání     112
 • pokud uslyšíte sirénu (signál všeobecné výstrahy) vyhledejte úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům. Snažte se jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • řiďte se pokyny záchranných sil, nepodceňujte riziko vzniklé situace a nešiřte
 •  oplašné nebo neověřené zprávy
 • poskytněte úkryt potřebným
 • nejdříve chraňte život ,zdraví a pak majetek
   

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010