22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

Závazná přihláška

 

 

tímto se přihlašujeme k noční hasičské soutěži

„Hasičská noc pod Ještědem“

 

  

Jednotka SDH, název družstva, evid.č.jed:

 

……………….….………………

 

Složení družstva:  

  Velitel

  Jméno          …………………….              Příjmení     …………………….   Podpis:…………………….

 

  Řidič

  Jméno          …………………….        Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

  Člen družstva č.1

  Jméno …………………….         Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

  Člen družstva č.2

  Jméno …………………….         Příjmení     ……………………. Podpis:…………………….

 

 

Zároveň s touto přihláškou bylo složeno startovné ve výši 500,-Kč.

 

Kontaktní osoba:  Jméno a příjmení:           …………………….…………………….

                               Telefonní číslo:           …………………………………………..

                               E-mail,jiný kontakt:   …………………….…………………….

 

Startující svým podpisem stvrzují, že odpovídají za svůj zdravotní stav a soutěže se zúčastní na vlastní nebezpečí.

 

 

Ve …………….., dne …………………..

  

 

 

 

…………………………..                                          …………………………

 Starosta SDH + razítko                                         Velitel soutěž. družstva

 

 

 

Družstvo jede tímto automobilem: ………………………………………

 

 

Popis družstva (jména či přezdívky soutěžících, jaké mají záliby, jestli trénovali na tuto soutěž, atd.  ………………tzv. “perličky z natáčení“):

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010