22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

Historie

Vznik sboru dobrovolných hasičů je historicky spjat s potřebou lidí bojovat s ohněm, který dovedl v krátké chvíli zničit jejich obydlí, majetek, ale také jejich život. Jednotlivec sám proti tomuto živlu příliš nezmohl. Proto se lidé na obranu před ohněm začali sdružovat a vytvářet organizované skupiny. Dalším podnětem pro tuto organizovanou činnost ve společnosti byla i situace, která nastala ve druhé polovině 19. století. Bylo to období velice svědčící rozvoji spolkové činnosti. A právě v takové situaci vzniká i první dobrovolný sbor hasičů v Českém Dubě.

A protože sbor nemohl existovat, aniž by se účastnil života ve společnosti, měli na jeho existenci vliv i historické události, které se za těch 150 let staly. Na historii sboru je také zřejmé jeho geografické zasazení do určité oblasti. Český Dub byl městem, ve kterém v minulém a první polovině tohoto století žilo hodně příslušníků německé národnosti. Proto se i na životě sboru projevoval souboj české a německé části obyvatelstva. Po druhé světové válce je zde zřejmá snaha nového systému po utlumení pestrosti spolkového života a snaha po vlivu a organizaci v činnosti spolků. Od šedesátých let se proto život v "požární ochraně" jaksi oplošťuje. Stává se jednotvárným. Členové si tuto jednotvárnost snaží nahradit různými oslavami, plesy a zájezdy, ale pestrosti spolkového života ve dvacátých a třicátých letech už nemohou dosáhnout.

Významným prvkem a rysem existence sboru za celých 150 let je to, že členové veškerou činnost provádějí dobrovolně. Je pravda, že za Rakouska-Uherska někteří představitelé sboru vykonávali svoji činnost za určitý honorář, ale ostatní členové nedostali vůbec nic. A tak zde boj s ohněm mají v rukou lidé, kteří tuto činnost vykonávají jen z pouhého nadšení a záliby. Nic na tom nemění fakt, že s rozvojem techniky jsou na ně kladeny čím dál větší nároky a teprve budoucnost ukáže, jestli tato hasičská činnost může být dál vykonávána jako záliba a zda nebude muset být někdy v budoucnu zprofesionalizována.
 

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010