22.03.2020

Důležité informace * od hasičů naleznete ZDE * od Města Český Dub ZDE  

22.03.2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

02.03.2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese https://paleni.izscr.cz/ Děkujeme velmi pěkně  

29.02.2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožova

more...

24.02.2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blí

more...

ContentNews  RSS

Covid 19

Ne 22.března 2020

Důležité informace

* od hasičů naleznete ZDE

* od Města Český Dub ZDE

 

Rekonstukce

Ne 22.března 2020

Mnozí se ptáte, co se u nás tak dlouho děje  v hasičárně se rekonstruuje a buduje

A co to bude? Nebojte, brzy se to dozvíte

Pálení

Po 2.března 2020

Pokud se přeci jen rozhodnete pálit klestí, prosíme o zaregistrování na této webové adrese

https://paleni.izscr.cz/

Děkujeme velmi pěkně

 

Co dělat při silném větru

So 29.února 2020

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa. Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti. NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Siréna Julie

Po 24.února 2020

Ufoukanou noc prořízl třikrát za noc zvuk sirény na hasičské zbrojnici. Zrovna to se stalo, při poslední tlakové níži, kterou přinesla Julie, terčem kritiky obyvatel bydlících v blízskosti zbrojnice.

Pro hasiče je přitom siréna nejspolehlivějším způsobem, jak se svolat, pokud někdo v nouzi potřebuje jejich pomoc.

Použití sirén je nařízené zákonem, všechny další způsoby jsou doplňující. Používají je hasiči nejen u nás, ale i ve všech okolních státech.
Takovým doplňkem jsou například zprávy nebo emaily, které krajské operační středisko zasílá hasičům na mobilní telefon. Na mobilní telefon Vám přijde textová zpráva, nebo zvuková, kterou po zvednutí příchozího hovoru přečte automat.

Ačkoliv se jedná o moderní a pro ostatní obyvatele města tichý způsob svolávání, nemohou se dobrovolní hasiči při poplachu spolehnout jen na mobilní telefony.

A při Julii se i tak stalo. Během noci z 23. na 24. února zazněla siréna poprvé ve 23:45 hodin. V tuto chvíli hasiči z výjezdové jednotky Český Dub slyšeli pouze sirénu a přišla jim SMS, kterou zasílá přístroj spouštějící přímo sirénu. V tuto chvíli hasičům dorazila zpráva ve tvaru „VYHLÁŠEN POPLACH JPO ČESKÝ DUB“.  Zpráva o tom, co se děje a kam mají jet vůbec neměli. Tu si museli telefonicky zjistit až operačního střediska.

Textovka a hovor z aplikace Fireport tentokrát nedorazil. Nedorazil ani email s odkazem na mapu.

Siréna je první, co hasič slyší. Mobilní telefon nemáte vždy po ruce. Pokud zazní siréna většinou, co první vezmete do ruky jsou klíče, telefon a jdete. Nemáte čas koukat, co se děje. To si většinou přečtete až na obrazovce, když se v hasičárně oblékáte.  

A že to obyvatele vzbudí? Bohužel vzbudí, ale oni zůstanou v pohodlí domova, kdežto dobrovolní hasiči jedou k zásahu.

V tuto noc, při Julii, zasahovali českodubští hasiči u třech výjezdů.

První byl ve 23:45 hod.  Tento výjezd byl poměrně krátký a hasiči se odebrali do svých domovů, aby zalehli do svých postelí a během pár minut se opět siréna rozezněla. Bylo 0:34 hod. Opět se oblékli a jeli do hasičárny. Na zásah delší. Museli totiž čekat na příjezd elektrikářů. Ale opět přijeli domů, zalehli do svých postelí a chtěli usnout. Ale Julie jim to nedovolila. Ve 3:08 byli povoláni znovu, na další popadané stromy. Část jednotky jela likvidovat nahlášenou událost, další jela na monitoring okolí. Domů se dostali ve 4:30 hod., aby se přestrojili do pracovního, vzali si svačinu a šli každý do své práce.  Někdo na 8 hodin, někdo na 12, ale i na 24 hodin.

Takže vážení spoluobčané ráno do práce nejedete jen vy, ale i ti celou noc zasahující hasiči. Pokud by oni celou noc nelikvidovali následky Julie je možné, že byste se do své práce vy nedostali.

Houkání sirény v dnešní době není rozmar. Když ji uslyšíte, všechno Vám z ruky upadne a jedete. Jedete někomu pomoci. Ať už je to spadlý strom, vyteklý olej na silnici, dopravní nehoda, požár nebo záchrana života.

To, že siréna houká několikrát během dne, jsou výjimečné případy ve vyjimečných událostech.

Ohlašování pálení biologického odpadu na volném prostranství

St 5.února 2020

Podmínky pro pálení biologického odpadu Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení biologického odpadu, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 471 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře. Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění formuláře je umístěna na: https://paleni.izscr.cz/ . Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domělému požáru, který může nahlásit například soused. Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace: • datum a místo pálení • osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon) • dobu, po kterou bude pálení probíhat I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla: • Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.) • Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. • Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. • Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit. • Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.). • Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor. • Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou. • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112. Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno. Zakázáno je také spalování "nepřírodních materiálů" a odpadu. zdroj: hzscr.cz

Noční 2019

Po 7.října 2019

5. října 2019 se uskutečnila již 12. Hasičská noc pod Ještědem. Celkem se zúčastnilo 28 družstev nejen z Libereckého kraje, ale také ze Středočeského. Naše družstvo ve složení Pavel Kydlíček, Josef Bobek, Lukáš Pavlů a Jan Stejskal obhájili 1. místo.

 FOTOGALERIE

NOC S ANDERSENEM

Po 25.února 2019

Dokumentární seriál o libereckých hasičích startuje už 6.3.

Po 4.února 2019

 

Již v druhém díle o českodubských hasičích a 150. výročí.

SLEDUJTE 13. BŘEZNA NA ČT2

 

Po dobu jednoho roku natáčel štáb České televize u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje šestidílný dokumentární seriál. Od 6. března, kdy cyklus na programu Čt 1 startuje, mohou diváci každou středu po 21:00 hodině sledovat, jak liberečtí hasiči pracují, žijí a připravují se být vždy tam, odkud ostatní utíkají.

Celý rok byli dokumentaristé s hasiči takřka denně a zaznamenávali, co všechno musí umět, co musí obětovat, co vlastně znamená být hasič a jaké je to žít s přísahou, že pro záchranu ostatních jsem ochoten kdykoliv položit i vlastní život. V mnoha případech se dokumentaristům podařilo zachytit i provázanost profesionálních hasičů s dobrovolnými hasiči na území celého Libereckého kraje.

Proniknout do života profesionální hasičské stanice v Liberci nebylo nic jednoduchého. Každý její pracovní den je úplně jiný, práce je to nesmírně těžká, nebezpečná, psychicky náročná a výrazně ovlivňuje i běžný, soukromý život všech předem vybraných osobností ze sboru, kterým byl štáb neustále v patách.

Seriál sleduje životy příslušníků v různých služebních zařazeních:

-       hasič - nováček ve sboru,

-       dlouholetý profesionální hasič technik (strojní služba, chemická služba),

-       hasič instruktor - práce ve výšce (neboli lezec),

-       velitel čety,

-       operační důstojník,

-       tisková mluvčí.

Připravovaný pořad, ukáže nejen zásahy hasičů proti živlům - ohni, vodě, větru, ale i neustálou a důkladnou přípravu. Protože, když jde o lidské životy, hasič nesmí zaváhat, nesmí ani na vteřinu nevědět, co a jak má dělat. Každodenní cvičení a tréninky zvyšují šance všech - tedy nejen, že zachrání cizí životy, ale sami se z akce vrátí živí a zdraví.

ZDROJ:

HZSLK

 

Nejvyšší ocenění si ve Zbirohu převzal také náš velitel

Ne 11.listopadu 2018

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu uděluje Hasičský záchranný sbor ČR každoročně medaile a plakety osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ceremoniál předávání ocenění se uskutečnil v úterý 6. listopadu v prostorách zámku Zbiroh v Plzeňském kraji.

Medaile „Za statečnost" je oceněním mimořádné odvahy a obětavosti při záchraně lidského života či majetku a byla udělena:


nprap. Oldřichu Laufkemu velitel družstva stanice Liberec, ÚO Liberec

Nadpraporčík Oldřich Laufke se v době své řádné dovolené zúčastnil zájezdu do Tunisu.
Při přepravě turistů autobusem z pevninské části Tunisu na ostrov Djerba došlo k dopravní nehodě tohoto autobusu. Situace měla dramatické pokračování, neboť jedna z cestujících osob utrpěla závažná poranění a následně u ní došlo k náhlé zástavě oběhu a základních životních funkcí. Nadpraporčík Oldřich Laufke i přes svá zranění zahájil neodkladnou resuscitaci a téměř po dvaceti minutách ji převedl zpět k životu. Po jejím předání zdravotním záchranářům ještě pomohl s transportem z havarovaného autobusu a dále pomáhal s evakuací ostatních cestujících.

Nadpraporčík Oldřich Laufke projevil svoji rozhodnost, osobní statečnost a v neposlední řadě uplatnil své dovednosti a zkušenosti příslušníka HZS ČR, které získal při své 13 leté praxi velitele družstva na stanici Liberec.

zdroj: HZSLK

vice + foto ZDE

stránky města

Likvidace sršní, včel a jiného hmyzu

Út 24.července 2018

V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, a chalupách neprovádějí. 

 
S blížícím se teplým počasím zaznamenává každoročně Operační a informační středisko hasičů větší počet telefonátů oznamujících výskyt nebezpečného hmyzu poblíž obydlí, na veřejných prostranstvích, u škol apod. V tomto období se nejčastěji jedná o včely, v letních měsících pak o sršně a vosy.
 
Vosí a sršní hnízda je vhodné likvidovat v pozdních odpoledních případně večerních hodinách, kdy je uvnitř nejvíc jedinců. Na trhu existuje dostatek prostředků k jejich likvidaci. Pokaždé je však nutné chránit se před bodnutím vhodným oděvem, včelařskou kuklou, rukavicemi a obuví. V závažných případechmůže u alergiků při pobodání dojít až k život ohrožujícím stavům ( anafylaktický šok ). Mnohačetná pobodání jsou nebezpečná, zejména do oblasti horních cest dýchacích, nebo do krku a okolí očí.
 
Úkolem jednotek požární ochrany je mj. odstranit bezprostřední nebezpečí při ohrožení života a zdraví osob a zvířat. V případě ohrožení života a zdraví tedy nastupují hasiči. Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. V případech výskytu včelích rojů dávají hasiči přednost odborníkům – včelařům. U vos a sršňů pak soukromým firmám, které se na likvidaci obtížného hmyzu zaměřují.

 
Sbory dobrovolných hasičů provádí odchyt a likvidaci obtížného hmyzu zejména na veřejném prostranství, v budovách škol, školek, úřadů, nemocnic, domovů důchodců apod.  V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí tedy hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, chalupách apod. neprovádějí.
 
Dostupné prosředky na zneškodnění zakoupíte i v českodubské prodejně, př. hasičák - sprej proti vosám a sršňům.

Mladí hasiči ukázali spolužákům hasičskou zbrojnici v Českém Du

Pá 22.června 2018

V pátek 22. 6. 2018 jsme provedli českodubskou hasičskou zbrojnicí žáky ze 2. a 3 . tříd. Nejprve jsme děti rozdělily do skupin a poté je odvedli na příslušné stanoviště.

Stanovišť jsme měli celkem 6 – zázemí hasičárny a poté automobily. Maky s Nikčou dětem ukázaly zázemí hasičárny, vysvětlily dětem průběh výjezdu a vyzkoušely děti z telefonních čísel tísňových linek. U tatry CAS 32 jim Kuba pomohl vyzkoušet si váhu dýchacího přístroje a vyprošťovacího zařízení. Také si zde mohli zkusit zjistit teplotu okolí pomocí termokamery. Poté se přesunuli k žebříku Man AZ 30, kde na ně čekala Maky s Kikčou. V kabině dostaly děti výklad o tom, kolik zde může jezdit hasičů, jak se obsluhují vysílačky a tablet. Poté jim ukázaly vybavení žebříku. Od žebříku si je vyzvedli Matěj s Honzou a šli jim ukázat naši další cisternu a to CAS 24. Zde jim ukázali výbavu hadic, proudnic, čerpadlo a kabinu vozu. Dalším výjezdovým vozidlem, které děti viděly, byl Ford Ranger, který jim ukázali Fanda s Terkou. Zde bylo největším lákadlem možnost vyzkoušet si vakuovou matraci. Kromě toho zde děti viděly přístroj na obnovu srdečního tepu AED a vyzkoušely si mobilní vyprošťovací zařízení. Posledním vozidlem, které dětem Tomáš s Markem představili, byl Ford Transit. Tento vůz slouží hlavně na přepravu osob. My jsme zde dětem připravili ještě ukázku různých druhů hadic, rozdělovač, sací koš. Zde měli také možnost vidět, jaké hasiči používají oblečení. Pracovní stejnokroj, tzv. „pééska“ – pro představu jakoby montérky. A pak ukázku toho, co má hasič na sobě při výjezdu. Těžké boty, kalhoty s laclem, ochranou kuklu, kabát, rukavice a přilbu. Dětem jsme ukázali 3 helmy. Jednu ve správném stavu a dvě po ožehu ohněm. To se tak stane, když se hasič dostane blízko k ohni. Na závěr exkurze Eliška se Zuzkou dětem rozdaly medaile, upomínkové předměty a nějakou sladkost na cestu domů.

Děkujeme všem za účast a spolupráci a přejeme krásné letní prázdniny

Mladí hasiči Český Dub

FOTO

Výcvik JSDH

So 9.června 2018

Dne 9.6. proběhlo další školení JSDHO. Jednotka si vyzkoušela stříhat mobilním vyprošťovacím zařízením Lukas, dále proběhl výcvik na střední a těžkou pěnu. Závěrem jednotka provedla údržbu a zkoušku agregátů a úklid vozidel.

FOTO

Noc s Andersenem

So 24.března 2018

O toma jaká byla 12-á Andersenovská noc se dozvíte více ZDE

Noc s Andersenem

Po 26.února 2018

školení- vyproštění osob z výtahu

Čt 23.listopadu 2017

Ve středu 22.11.2017 byla většina jednotky proškolena na vyproštění osob z výtahu , který je v nově otevřeném zdravotním středisku v Českém Dubě.  Proškolit nás přijel technik firmy OTIS a všichni jsme se naučili, jak dostat co nejrychleji a bezpečně osoby z výtahu, které by tam mohly zůstat např. při poruše výtahu, nebo při výpadku el.energie.

Uvolňování členů jednotky ze zaměstnání

Po 20.listopadu 2017

 Uvolňování dobrovolných hasičů ze zaměstnbání při výjezdu jednotky, školení jednotky , nebo při  nařízeném cvičení jednotky má oporu v zákoníku práce.

Konkrétně §  124 a dále v nařízení vlády č.172/2001 sb.

www.zivnostenskelisty.cz/clanky/211-pracuje-u-me-dobrovolny-hasic-jak-ho-mam-uvolnovat

Závod požární všestrannosti

Čt 2.listopadu 2017

SDH Český Dub pořádá 5. listopadu tzv. "braňák" pro mladé hasiče.

Sponzoři této soutěže jsou

UHELNÉ SKLADY PETR HORA - STARÝ DUB

KUPEC & SYN s.r.o.

PRODEJNA UNIKOM ( KUTNÁ HORA )

ASANO  SPOL. S R. O.

ZODIAC EQUIPMENT SPOL. S R. O.

Ocenění ke 150. výročí SDH Český Dub

Čt 28.září 2017

 FOTOGALERIE Z OSLAV

Čestná uznání SDH Český Dub
     
Medunová Kateřina 2017
Medunová Ivana 2017
Svitáková Jana 2017
Sviták  Martin 2017
Beran Vojtěch 2017
Bonzet  Jiří nejml. 2017
Jodas  Ondřej 2017
Laufková Iveta 2017
     
Čestná uznání Okresního sdružení hasičů
     
Dostálová Marcela 2017
Jodas Zdeněk 2017
Markovská Miroslava 2017
     
Medaile za příkladnou práci
     
Kneř  Jiří mladší 2017
Pavlů  Lukáš 2017
Rybalo Tomáš 2017
Tomáš Jan 2017
Meduna Milan 2017
     
Medaile za zásluhy
     
Kupec František 2017
Bulíř Jan 2017
Pluhař Jakub 2017
Knébl Michal 2017
Kostelňáková Radka 2017
Tomášová  Barbora 2017
Ressl Martin 2017
     
Medaile za zásluhy o výchovu dětí a mládeže
     
Markovská Miroslava 2017
     
Čestná uznání Krajského sdružení hasičů
     
Kostelňák Roman 2017
Kydlíček Pavel 2017
Dostál Miloslav 2017
Bulíř Jiří 2017
Brož Jaroslav starší 2017
Bonzet Jiří starší 2017
Bonzet Jiří mladší 2017
Nosek Pavel 2017
     
Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
     
Ressl Petr 2017
Kupcová Marie 2017
     
Medaile sv. Floriána za mimoř. přínos has. techniky
     
Laufke Oldřich 2017
     
Řád sv. Floriána za celoživotní činnost
     
Kneř Aleš 2017

Mládež

Ne 10.září 2017

Kroužky mladých hasičů jsou každé úterý od16 hodin

<< previous
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 next >>

SDH Český Dub

Sbor dobrovolných hasiči © 2010